ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ-

ПОДМЯРКА: 21.3 “Извънредно временно подпомагане за

малки и средни предприятия и признати групи и организации на производители COVID 3″

БЕНЕФИЦИЕНТ: „ЛАКТИМА“ ЕАД

Обща стойност: 97 790,00 лева без ДДС

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Последни публикации

Съдържание